Informacja

o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Zostaw zużyty sprzęt w naszym sklepie

Zapewniamy Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Przekaż zużyty sprzęt w miejscu dostawy

Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

3. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w naszym sklepie

Prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie przyjmujemy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

4. Postępuj odpowiedzialnie

Mamy prawo odmówić przyjęcia sprzętu, jeśli jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących (art. 41 ust.1 ustawy o zużytym sprzęcie). Taki sprzęt powinien zostać przekazany do zbierającego lub prowadzącego zakład przetwarzania np. ENVIROPOL PL www.enviropol.pl.

5. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbierania

Informacje o gminnym systemie zbierania elektroodpadów należy szukać na stronie internetowej Urzędu Gminy.

6. Koszt Gospodarowania Odpadami

Ceny sprzedawanych przez nas urządzeń zawierają koszty gospodarowania odpadami. Wysokość KGO dla poszczególnych kategorii produktowych jest określona z Umowie z Organizacją Odzysku ASEKOL PL i wynosi nie mniej niż 0,42 zł/kg

Informacja

o gospodarowaniu zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

  • Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o punktach zbiorki są dostępne na strona Gmin.

  • Gospodarstwa domowe pełnią ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, mogąc w ten sposób aktywnie uczestniczyć w ochronie środowiska.

  • Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać szkodliwe substancje (m.in. kadm, ołów, rtęć, freon).

  • Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie. W przypadku nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki oraz nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą zostać nałożone surowe kary.Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

odpady można utylizować w następujących punktach: 

Gdańsk

ul. Przywidzka 8, Designer Outlet

Tylko drobne elektrośmieci. Pojemnik w sklepie TEFAL. Godziny otwarcia sklepu: Pon-Sob 9:00-21:00.

Kraków

ul. Prof. A. Różańskiego 32, Faktory Kraków

Tylko drobne elektrośmieci. Pojemnik w sklepie TEFAL. Godziny otwarcia sklepu: Pon-Pt 10:00-21:00, Sob 9:00-21:00.

Wrocław

ul. Graniczna 2, Fashion Outlet

Tylko drobne elektrośmieci. Pojemnik w sklepie TEFAL. Godziny otwarcia sklepu: Pon-Pt 10:00-21:00, Sob 9:00 - 21:00.

Luboń

ul. Dębiecka 1, Factory Poznań

Tylko drobne elektrośmieci. Pojemnik w sklepie TEFAL. Godziny otwarcia sklepu: Pon-Sob 10:00-21:00.

www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci

help_outlineZapytaj o produkt

Akceptuję zasady polityki prywatności